Vecāku izglītības programma

Par vecāku izglītību Latvijā

Latvijas spēks ir stipras ģimenes, tās nākotne – mūsu bērni.

Mēs gribam, lai Latvija ir gudra, iejūtīga un pašpārliecināta. Mēs gribam, lai Latvija ir vienreizēja un spoža. Sniedzot vecākiem atbalstu un nepieciešamās zināšanas un prasmes bērnu audzināšanā, palīdzēsim veidot tādu sabiedrību, kuras daļa varam lepoties būt – emocionāli veselu, pilnvērtīgu, kritiski spriestspējīgu un atvērtu.

Programma paredzēta:

 • Topošajiem vecākiem
 • Vecākiem ar bērniem vecumā līdz 18 gadiem
 • Vecvecākiem
 • Šķirtajiem vecākiem
 • Vientuļajiem vecākiem
 • Apvienotajām ģimenēm 
 • Bērnus uzņemošajām ģimenēm (adoptētājiem, audžuvecākiem, aizbildņiem, viesģimenēm)
 • Pedagogiem
 • Pediatriem
 • Auklēm
 • Sociālajiem darbiniekiem

Ja vēlies gūt nepieciešamās iemaņas un prasmes, lai spētu sekmīgi ietekmēt bērna pilnvērtīgu attīstību un veicinātu viņa spējas sasniegt pilnu potenciālu, tad piesakies PLECA apmācību programmai. Neirozinātne ir pierādījusi, ka pirmie trīs gadi ir ļoti nozīmīgi bērna dzīvē, jo tajos notiek visintensīvākā bērna fiziskā un emocionālā attīstība, taču programmā apkopotās zināšanas un prasmes būs vērtīgas, aprūpējot un veidojot emocionāli tuvas attiecības ar jebkura vecuma bērnu!