Kategorijas
Uncategorized

Latvijā sākas “Vecāku izglītības programma”

Kopš “Dod pieci” labdarības maratona noslēguma pagājušā gada beigās, kurā aktualizējām tēmu par vienotas audzināšanas pieejas nepieciešamību Latvijā, fonds “Plecs” ir aktīvi darbojies, lai radītu jaunu Vecāku izglītības programmu, apmācītu programmas trenerus un veidotu sadarbību ar pašvaldībām, kuras šo programmu vēlētos piedāvāt saviem jaunajiem vecākiem. 

Jaunā “Vecāku izglītības programma” ir pilnīgi unikāla – tā ir izstrādāta īpaši Latvijai un ir pirmā šāda veida programma pasaulē, kas paredzēta tieši jaunajiem vecākiem. Programma ir izstrādāta sadarbībā ar TBRI® ekspertiem no “Halo Project international” un “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūtā” ASV.

Jaunās programmas pamatā ir TBRI® (Trust Based Relational Intervention) metode. Tā ir ASV radīta, neirozinātnē balstīta pieeja bērnu audzināšanā, kas izstrādāta “Kārinas Pērvisas Bērnu attīstības institūtā” ASV un tiek izmantota jau 34 pasaules valstīs. Metodes spēks ir tās zinātniskā bāze, kas dod izpratni par to, ka ikviena bērna uzvedības izpausme ir tiešā mērā saistīta ar viņa smadzeņu darbību. Pieejas pamatu veido arī piesaistes teorija, kas skaidro drošās agrīnās pieredzes nozīmi cilvēka dzīvē un piedāvā konkrētas stratēģijas, kā to veidot, izmainīt un nostiprināt. Metode ir ļoti praktiski pielietojama. Ar tās palīdzību vecāki mācīsies veidot ciešāku emocionālo saikni ar bērnu, reaģēt uz sensomotorajām vajadzībām, palīdzēt regulēt bērna fizisko un emocionālo stāvokli, kā arī koriģēt nevēlamu uzvedību pozitīvā veidā.

Pēdējā pusgada laikā ir paveikts ļoti daudz:

Programmas satura un kvalitātes izvērtējums, metodes apmācības
Februāra sākumā četru dienu garumā norisinājās TBRI® metodes apmācības, kuras vadīja metodes pasniedzējas no ASV – Sindija Lī (Cindy Lee), Lea Giliama (Leah Gilliam) un Sāra Merkado (Sarah Mercado). Apmācībās piedalījās 135 cilvēki – topošie treneri un jomas eksperti, to skaitā psihoterapeiti, skolotāji, sociālo dienestu un nevalstisko organizāciju pārstāvji, kas vienprātīgi atzina, ka saturs ir kvalitatīvs, praktiski lietojams un efektīvs.

Treneru atlases uzsākšana
Aprīlī sākām programmas treneru atlasi, organizējot divus iepazīšanās pasākumus, kuru laikā treneri iesaistījās TBRI metodes praktiskajā nodarbībā, kā arī iepazīstināja ar sevi un stāstīja par savu pieredzi un mērķiem Vecāku izglītības programmas kontekstā. Tika izstrādāta trenera motivācijas anketa, kas palīdzēja atlasīt motivētākos un iesaistīties gatavākos cilvēkus ar lielāko pieredzi. Pēc iepazīšanās pasākumiem tika atlasīti 42 topošie treneri. 

Apmācību metodoloģijas izstrāde
ASV kolēģi, sadarbībā ar Latvijas jomas profesionāļiem, tajā skaitā bērnu psihiatru Ņikitu Bezborodovu, izstrādāja jaunu, unikālu apmācību metodoloģiju, kas izveidota speciāli Latvijas treneriem. Kaut arī TBRI® metode tiek praktizēta daudzviet pasaulē, šis ir pirmais gadījums, kad tā iekļauta unikālā programmā, kura īpaši  pielāgota konkrētas valsts vajadzībām.

Programmas satura apmācības treneriem un atbalstītājiem
Maijā organizējām otrās Vecāku izglītības programmas apmācības, kur trīs dienu garumā, TBRI® mentoru vadībā treneri apguva jaunās programmas saturu un pasniegšanas metodiku. 

Sadarbības partneru piesaiste un metodes iespējamā izplatība arī citās nozarēs
Tika organizētas tikšanās ar Izglītības ministrijas, Ieslodzījuma vietu pārvaldes un Valsts Probācijas dienesta pārstāvjiem, lai pārrunātu iespējas ieviest jaunas, uz TBRI metodi balstītas izglītības programmas arī skolās un ieslodzījuma vietās. Tiek veidota sadarbība arī ar “Pusaudžu resursu centru”, lai veidotu vienotu pieeju pusaudžu psihiskās veselības atbalstam, diagnostikai un ārstēšanai.

Padziļināta treneru apmācība un sagatavošana, praktiskais treniņš
Jūlijā organizējām treneru darba grupu desmit cilvēku sastāvā, kuras laikā padziļināti apguvām pieaugušo apmācību metodiku un grupu psiholoģiju, kā arī pirmie pieci treneri prezentēja katrs savu programmas daļu. 

Sadarbība ar pašvaldībām
Ir izstrādāts piedāvājums pašvaldībām, lai veidotu ciešu sadarbību un īstenotu programmu dažādās Latvijas pilsētās. 

Satura pielāgošana, tulkošana un izdales materiālu adaptācija
Ir pabeigta Vecāku izglītības programmas satura un mācību materiālu izstrāde un tulkošana – programma ir gatava startam!

TBRI® metode ASV tiek izmantota arī citās ar bērnu audzināšanu saistītās jomās – skolās, pusaudžu izglītībā, ieslodzījuma vietās, taču tā nekad vēl nebija tikusi izmantota mazu bērnu vecāku izglītošanā. ASV treneri atzīst, ka šāda veida preventīva izglītības programma ir labākais veids, kā samazināt korekcijas nepieciešamību vēlākos dzīves posmos un jau pamatos veidot veselīgu sabiedrību. Arī fonds “Plecs” plāno nākotnē piedāvāt papildus izglītības programmas, lai sniegtu atbalstu vecākiem, skolotājiem un citu jomu pārstāvjiem, kuru darbs saistīts ar bērnu aprūpi, tādējādi mērķtiecīgi investējot sabiedrībā.

“Dod pieci” labdarības maratonā saziedotie līdzekļi dos iespēju bez maksas apmācīt 583 jaunos vecākus. 
 

Ņemot vērā programmas satura un mācību materiālu apjomu un unikalitāti, kā arī nepieciešamību veikt tulkošanas darbus, programmas ieviešana izrādījusies laikietilpīgāka, nekā tika plānots, taču esam priecīgi paziņot, ka lielais darbs ir vainagojies panākumiem, un jau šī mēneša beigās sāksim programmas pilotu! Pilotam noslēdzoties, tiešsaistē pieteikušies vecāki tiks aicināti piedalīties nākamajās apmācību grupās. 

“Dod pieci” labdarības maratonā saziedotie līdzekļi dos iespēju bez maksas apmācīt 583 jaunos vecākus, taču plānots veidot ciešu sadarbību ar pašvaldībām, lai Vecāku izglītības programmu varētu apgūt ikviens vecāks Latvijā. Lai nodrošinātu šī pakalpojuma pieejamību visā valstī, fonds “Plecs” veido sadarbību ar ieinteresētajām pašvaldībām. Ir izstrādāts sadarbības piedāvājums, tā juridiskais ietvars, un jau šobrīd uzsāktas aktīvas sarunas ar vairākām pašvaldībām, tajā skaitā  – Cēsu, Siguldas un Rīgas. 

Vēlamies teikt lielu paldies mūsu atbalstītājiem – “CSDD”, “Rimi Latvia”, “Draugiem Group” un “SEB banka” par sniegto atbalstu apmācību organizēšanā! 

Aicinām ikvienu jauno vecāku  pieteikties bezmaksas Vecāku izglītības programmas apmācībām, apmeklējot vietni www.vecakiem.plecs.lv. Pieteikties var topošie vecāki bērniņa gaidībās un vecāki ar bērniem līdz 3 gadu vecumam.

Aicinām noskatīties video no maija apmācībām, lai uzzinātu vairāk par Vecāku izglītības programmu, tās mērķiem un virzību!