Kategorijas
Uncategorized

Kā VIP palīdz pandēmijas laikā

Lai saprastu, kā “Vecāku izglītbas programma” ietekmē ģimenes ikdienu, audzināšanas un paradumu maiņu, veicām programmas izvērtējuma un ietekmes mērījumu uz ģimenes dzīvi tieši pandēmijas laikā. Kā atzīst aptaujātie vecāki, programmas apgūšana palīdz būt empātiskākiem gan pret savām, gan ģimenes locekļu vajadzībām.

Ir vecāki, kuri atzīst, ka līdz ar pārmaiņām ikdienas dzīvē jūtas apjukuši un noguruši, un saskarsmē ar bērniem rodas konflikti. No 82 ģimenēm, kas piedalījās aptaujā, 9 no 10 vecākiem atbild, ka programma ir bijusi noderīga un uz sakāpinātajām situācijām, ar kurām šobrīd, ierobežojumu laikā, nākas saskarties arvien biežāk, palīdz reaģēt iejūtīgāk.

Vairākas ģimenes priecājas, ka programmu apguvuši abi, jo brīžos, kad vienam no vecākiem pietrūkst spēka un resursu mierīgi reaģēt uz ģimenē radušos konfliktu, otrs piemin programmā apgūto, un situācija vairs nešķiet tik dramatiska. „Ļoti bieži emocionāli uzvelkos un dusmās pasaku ko skarbu vīram vai bērnam. Tad vīrs atgādina, lai mēģinu vēlreiz, ” atzīst programmas absolvente. „Mēģini vēlreiz!” ir viena no VIP stratēģijām, ar kuru koriģēt uzvedību. Tā vietā, lai bērnu sarātu, sūtītu prom vai lasītu lekciju, viņam piedāvā pārveidot uzvedību un mēģināt vēlreiz, izspēlējot vēlamo uzvedību. Pēc tam jaunā izpausme būtu jāuzslavē, tādējādi to nostiprinot atmiņā, veicinot pozitīvu pašvērtējumu un uzlabojot savstarpējo saikni. Kā aptaujā atzīst daudzi vecāki, aicinājumu mēģināt vēlreiz ikdienā izmanto ne tikai bērna un vecāka starpā, bet arī savstarpējā saskarsmē.

“Fonda PLECS, veiktā aptauja apstiprina, ka ģimenes (82 mājsaimniecības), kurām esam palīdzējuši uztrenēt prasmes, parādīt jaunus veidus, kā risināt saspringtas situācijas, ieraudzīt vajadzības un nevainot sevi, uzskata, ka programma ir vērtīga un sniedz atbalstu vecākiem pat visgrūtākajās situācijās. 99% aptaujas dalībnieku ieteiktu programmu apgūt ne tikai jaunajiem vecākiem, bet ikvienam aprūpētājam, arī vecvecākiem un pedagogiem. Mēs ļoti ceram, ka jau tuvākajā laikā varēsim atjaunot esošo grupu darbu un turpināt komplektēt jaunas grupas. Man ir liels gandarījums lasīt vecāku atziņas, ka tieši iegūtā pieredze “Vecāku izglītības programmas” apmācībās palīdz izturēt un neuzsprāgt. Kā raksta viena no mammām – „savstarpējā komunikācijā gandrīz izzudusi vainīgo meklēšana un kaunināšana””, stāsta PLECA VIP programmas direktore un trenere Inga Olina

Uz jautājumu, kuras programmas prasmes izrādījušās visnoderīgākās pandēmijas laikā, vecāki min dažādus aspektus:

Tētis: „Programma māca to, ka nemitīgi sev jāatgādina – bērni ir nevis jāaudzina, bet jāatbalsta.”

Mamma: „Lai vieglāk kontrolēt emocijas un laicīgi tās pamanīt, svarīgi noskaidrot bērna un savas vajadzības. Būtiski pieķert sevi pie automātiskajām rīcībām – piemēram, pie dusmošanās uz bērnu – un laicīgi to aizvietot ar mīlestības pilnu sadarbību. Attīstīju ieradumu uz noteiktu laiku būt klātesoša un pilnībā veltīt uzmanību bērnam – tas veicina to, ka bērns pēcāk var spēlēties arī bez vecāka. Tagad ik pa laikam atceros dažādos dzīvesstāstus, kuros dalījās programmas dalībnieki, cenšoties būt pēc iespējas labāki vecāki un piedzīvojot arī neveiksmes – šīs atmiņas mierina arī šobrīd. Cenšos darīt labāko, kas iespējams, un grūtākajās dienās izturēties pret sevi līdzjūtīgi – kad bērnam ticis vairāk ekrānlaika vai visi mājās ir emocionāli sakāpināti… Mums ļoti palīdz, ja dodamies dabā un esam tik klātesoši, cik vien spējam.” 

Mamma: „Izmantoju dažādas metodes, kā reaģēt uz bērna rīcību un īpaši izaicinošu rīcību. Iegūtās zināšanas ļauj vieglāk saglabāt mieru sarežģītās situācijās un atvieglo saskarsmi ikdienā.”

Piesakies arī Tu, un kļūsti par vēl gudrāku, foršāku un iejūtīgāku vecāku! Šī būs lieliska investīcija sevī un savā ģimenē!