Kategorijas
Uncategorized

Jauna programma pedagogiem – ALP!

“Vecāku izglītības programma” ir izaugusi no “Dod pieci” labdarības maratona, bet mēs vienmēr esam domājuši par to, kā šo programmu padarīt ilgtspējīgu un pieejamu ikvienam bērnu aprūpētājam Latvijā. Grupu norise par ziedotāju līdzekļiem rudenī būs noslēgusies, taču mēs turpinām aktīvi strādāt, lai īstenotu savu lielo mērķi – VIP programmu ikvienam vecākam un aprūpētājam! Ņemot vērā lielo pierasījumu, vasaras sākumā izsludinājām pirmās maksas grupas, bet šodien ar prieku varam paziņot, ka “Vecāku izglītības programma” turpina augt un attīstīties, un tagad adaptētu tās versiju varēs apgūt arī pedagogi!

Esam izstrādājuši pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu pirmsskolu, skolu un neformālās izglītības pedagogiem, kas balstīta uz “Vecāku izglītības programmu”. Jaunās programmas nosaukums ir “Audzināšanas lietpratība pedagoģiskajā darbā ar skolēniem, īstenojot uzticībā balstītu sadarbības attiecību veidošanu skolas un pirmsskolas vidē” jeb saīsinājumā ALP – “Audzināšanas lietpratības programma”.

Piedāvājot apgūt VIP un ALP programmas paralēli vecākiem un pedagogiem, vēlamies nodrošināt un veicināt vecāku un pedagogu vienotību bērnu audzināšanas, saskarsmes un disciplinēšanas jautājumos, tādējādi uzlabojot gan bērnu fizisko un emocionālo attīstību, gan sekmējot ciešāku sadarbību un atbalstošas attiecības starp ģimeni un izglītības darbiniekiem, kas vienlīdz daudz iesaistās bērna audzināšanā, izglītošanā un kopējās labklājības veicināšanā.

Mēs ticam, ka, piedzīvojot drošu, atbalstošu vidi un attiecības, bērns var labāk mācīties, tādēļ šo pieeju nepieciešams veicināt ne tikai ģimenes vidē, bet arī izglītības vidē, kur bērni pavada ļoti daudz laika.

Augustā sākās jaunās programmas pilots trīs pedagogu grupās – to apgūst Rīgas Valda Zālīša sākumskola pedagogi, privāto pirmsskolas izglītības iestāžu Privātā pirmsskola “CreaKids” un Montesori pirmsskola “Prosum” pedagogi. Programmas izstrādē un pilnveidošanā piedalās pieredzējusī “Laurenču sākumskolas” sociālā pedagoģe un VIP trenere Ilga Sirmele. Ar lepnumu varam teikt, ka jau pilota norises gaitā esam saņēmuši ļoti pozitīvas atsauksmes no pedagogiem, kas novērtē programmas saturu un fokusu uz izpratnes veidošanu par bērna vajadzībām, problēmu risinājumiem pedagoģiskajā vidē un pašizaugsmi.

Vēlamies teikt lielu paldies ALP programmas trenerei Ilgai Sirmelei par dalīšanos savās zināšanās un pieredzē un līdzdalību programmas izveidē, kā arī mācību iestāžu vadītājām – RVZS direktorei Elita Rītere, PII “CreaKids” vadītājai Daina Kājiņa un PII “Prosum” vadītājai Sandra Daubure par atvērtību, atbalstu un sadarbību, piedaloties jaunās programmas pilotēšanā! Ja vēlies uzzināt vairāk par pedagogu programmu ALP un pieteikt savu pirmsskolu vai skolu dalībai programmā, tad dodies uz programmas mājaslapu: https://vecakiem.plecs.lv/pedagogiem