Cenas

Fonds Plecs aktīvi darbojas, lai veidotu jaunas sadarbības formas ar pašvaldībām un rastu iespējas turpināt programmas īstenošanu, piesaistot pašvaldību finansējumu. Esam tikušies ar vairāk nekā 25 pašvaldību pārstāvjiem un vadītājiem, stāstot par programmu un tās ieguvumiem un daloties savā redzējumā par to, kā šī programma palīdzētu stiprināt drošības un uzticēšanās izjūtu mūsu sabiedrībā, veicinātu vecāku un bērnu mentālo veselību un stiprinātu emocionāli tuvu un saiknē balstītu attiecību veidošanos ģimenē. Cēsu pašvaldība ir kļuvusi par pirmo pašvaldību Latvijā, kura turpinās nodrošināt “Vecāku izglītības programmas” apguvi saviem iedzīvotājiem bez maksas arī turpmāk.

Ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu, ir sākta arī maksas grupu komplektēšanu, kas ļaus programmu apgūt daudz plašākam interesentu skaitam – gan vecākiem, gan vecvecākiem, skolotājiem, auklītēm un citiem bērnu aprūpētājiem – ikvienam, kurš vēlas labāk izprast bērna vajadzības un emocijas, kā arī fizioloģiskos un bioloģiskos attīstības faktorus, kas ietekmē bērna uzvedību, kā arī apgūt praktiskas metodes ikdienas saskarsmes uzlabošanai un krīzes situāciju risināšanai. 

Mācību maksa vecākiem

Programmas izmaksas vienam cilvēkam – 229 EUR

Mācību maksā iekļauta “Vecāku izglītības programmas” apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata, uzkodas un ūdens. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.
Apmācību beigās katrs dalībnieks, kurš apmeklējis vismaz 5 no 7 nodarbībām, elektroniski saņems sertifikātu, kas apliecina, ka viņš ir apguvis “Vecāku izglītības programmu”.

Apmaksas kārtībā

  • Rezervācijas maksa 90 Eur apmērā (neatgriežama) jāveic līdz programmas sākumam datumam;
  • Pamatsummas apmaksa 139 Eur apmērā jāveic līdz 5. nodarbības sākumam.

Lūdzam ņemt vērā, ka rezervācijas maksa tiek atgriezta tikai gadījumā, ja grupa netiek nokomplektēta! Dalībnieks var piedalīties apmācībās tikai tad, ja ir veikta rezervācijas maksa.