Cenas

Vecāku izglītības programma

Fonds Plecs aktīvi darbojas, lai veidotu jaunas sadarbības formas ar pašvaldībām un rastu iespējas turpināt VIP programmas īstenošanu, piesaistot pašvaldību finansējumu. Esam tikušies ar vairāk nekā 25 pašvaldību pārstāvjiem un vadītājiem, stāstot par programmu un tās ieguvumiem un daloties savā redzējumā par to, kā šī programma palīdzētu stiprināt drošības un uzticēšanās izjūtu mūsu sabiedrībā, veicinātu vecāku un bērnu mentālo veselību un stiprinātu emocionāli tuvu un saiknē balstītu attiecību veidošanos ģimenē. Cēsu pašvaldība ir kļuvusi par pirmo pašvaldību Latvijā, kura turpinās nodrošināt “Vecāku izglītības programmas” apguvi saviem iedzīvotājiem bez maksas arī turpmāk.

Ņemot vērā lielo pieteikumu skaitu, ir sākta arī maksas grupu komplektēšanu, kas ļaus programmu apgūt daudz plašākam interesentu skaitam – gan vecākiem, gan vecvecākiem, skolotājiem, auklītēm un citiem bērnu aprūpētājiem – ikvienam, kurš vēlas labāk izprast bērna vajadzības un emocijas, kā arī fizioloģiskos un bioloģiskos attīstības faktorus, kas ietekmē bērna uzvedību, kā arī apgūt praktiskas metodes ikdienas saskarsmes uzlabošanai un krīzes situāciju risināšanai. 

Mācību maksa VIP dalībniekiem

Programmas izmaksas vienam cilvēkam ir 32.70 Eur par 1 nodarbību (3 h). Programmas garums – 21 stunda klātienē.

Mācību maksā iekļauta “Vecāku izglītības programmas” apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (142 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Apmācību beigās katrs dalībnieks, kurš apmeklējis vismaz 5 no 7 nodarbībām, elektroniski saņems sertifikātu, kas apliecina, ka viņš ir apguvis “Vecāku izglītības programmu”.

Kopējās programmas izmaksas vienam cilvēkam – 229 EUR*.

*Tavs maksājums ne tikai segs mācību izmaksas, bet arī dos iespēju programmu katrā grupā apgūt vismaz diviem vecākiem no uzņemošajām ģimenēm (audžuvecākiem, adoptētājiem vai aizbildņiem) vai sociālā riska ģimenēm!

Apmaksas kārtībā

Lai padarītu programmu pieejamāku, esam atvieglojuši apmaksas kārtību, sadalot kopējo summu trīs atsevišķos maksājumos. Nepieciešamības gadījumā varam vienoties par individuālu apmaksas grafiku.

Apmaksas kārtība:

  • Rezervācijas maksa 29 EUR apmērā (neatgriežama) jāveic ne vēlāk kā 3 darba dienas pēc rēķina saņemšanas;
  • 1. maksājums 100 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms nodarbību sākuma;
  • 2. maksājums 100 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā 3 darba dienas pirms 5. nodarbības sākuma.

5.nodarbībā var piedalīties tikai tie dalībnieki, kuri ir veikuši mācību apmaksu pilnā apmērā.

Lūdzam ņemt vērā, ka rezervācijas maksa tiek atgriezta tikai gadījumā, ja grupa netiek nokomplektēta! Dalībnieks var piedalīties apmācībās tikai tad, ja ir veikta rezervācijas maksa.

Pedagogu profesionālās pilnveides programma ALP

Grupai:

Programmas izmaksas vienai pedagogu grupai (16 cilvēki) no viena kolektīva ir 2600 EUR, tas ir, 23 EUR par vienu nodarbību vienam cilvēkam.

Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens (t/c Galerija Rīga telpās būs pieejama arī kafija), ceļa izdevumi. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Apmaksas kārtība:

  • Mācību apmaksa veicama pēc individuāla plāna, saskaņā ar izrakstīto rēķinu.

Individuāli:

Programmas apguves izmaksas vienam pedagogam, piesakoties individuāli, ir 299 EUR.

Mācību maksā iekļauta ALP programmas apguve 7 nedēļu garumā (kopā 21 stunda) sertificēta trenera vadībā, dalībnieka grāmata (122 lpp. apjomā), uzkodas un ūdens. Norises vieta Pleca mācību telpa t/c Galerija Rīga telpās. Tiek nodrošināti visi nepieciešamie mācību un praktisko darbu materiāli, kancelejas preces un uzskates materiāli.

Apmaksas kārtība:

  • Rezervācijas maksa 59 EUR apmērā (neatgriežama) jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienas pēc rēķina saņemšanas;
  • 1. maksājums 120 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms nodarbību sākuma;
  • 2. maksājums 120 EUR apmērā jāveic ne vēlāk kā 5 darba dienas pirms 5. nodarbības sākuma.