Kas ir "Vecāku izglītības programma"?

“Vecāku izglītības programma” piedāvā apgūt zināšanas un prasmes, kas nepieciešamas, lai sekmīgi audzinātu savus bērnus un iemācītos veidot uzticības pilnas attiecības caur drošo piesaisti.

Programmas mērķis ir pilnveidot vecāku izpratni par bērna smadzeņu attīstību, sensorajiem procesiem, drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā un sniegt prasmes, kas palīdzētu iegūtās zināšanas pielietot ikdienas saskarsmē, audzinot emocionāli veselu un pilnvērtīgu indivīdu.

Programma ir veidota, balstoties uz jaunākajiem zinātniskajiem pētījumiem par bērna smadzeņu attīstību agrīnajā dzīves periodā, sākot jau no prenatālā periodā, un drošās piesaistes nozīmi bērna attīstības sekmēšanā.

Programmas noslēgumā vecāki būs ieguvuši teorētiskas zināšanas un praktiskas iemaņas, kas palīdzēs veidot uzticības pilnas, emocionāli veselīgas attiecības ar saviem bērniem. Vecāki apzināsies savu individuālo audzināšanas stilu, spēs atpazīt un mainīt savu uzvedību sadarbībā ar bērnu, pamatojoties uz drošās piesaistes pamatprincipiem un izpratni par emocionālas saiknes nozīmi bērna sekmīgā attīstībā.

“Vecāku izglītības programmas” (VIP) uzdevums ir attīstīt vecāku prasmes un iemaņas:

 • veidot dziļu emocionālo saikni, kopīgi rotaļājoties;
 • atpazīt bērna vajadzības un atsaucīgi reaģēt uz tām;
 • cieņpilni sarunāties ar savu bērnu;
 • rūpēties un saņemt rūpes;
 • veicināt bērna patstāvību un neatkarību drošā ģimenes vidē;
 • izprast un atpazīt savas individuālās traumas un mainīt rīcības modeļus saskarsmē ar bērnu;
 • abiem vecākiem vienlīdzīgi iesaistīties bērnu aprūpe un saskatīt ieguvumus, ko šāds aprūpes modelis sniedz;
 • izmantot “Uzticībā balstītu attiecību ieviešanas metodi” (TBRI®).

Programmas saturs

Galvenais programmas uzsvars ir uz izpratnes veidošanu par drošo piesaisti un smadzeņu attīstību, bērna vajadzību apzināšanos un pašizziņu, kas palīdz labāk apzināties, kādi esam un kāpēc rīkojamies tā kā rīkojamies, audzinot savus bērnus.

Programma piedāvā daudz praktisku rīku, metožu, uzdevumu, kuri palīdz ikdienas saskarsmē ar bērniem, veidojot pozitīvus paradumus, dziļu emocionālu saikni bērnam ar vecāku un sniedzot informāciju par saikni veicinošām disciplinēšanas metodem. Zināšanas ir universālas un maina to, kā skatāmies uz savu bērnu, uz sevi pašu un mūsu attiecībām. 

Programma aptver tādas tēmas kā:

 • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
 • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
 • Mazuļa ienākšana ģimenē, mazuļa vajadzības, tēva loma;
 • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
 • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
  1) saiknes veidošana;
  2) stiprināšana;
  3) uzvedības koriģēšana.
 • Sensoro procesu izprašana, sensorās vajadzības;
 • Saikni veicinoša disciplinēšana;
 • Tipiska bērna attīstība, dažādu konkrētu problēmjautājumu risināšana (miegs, ēšana, dusmu lēkmes, modernās tehnoloģijas, u.c.).

Mācību norise

Mācību ilgums – 7 x 3 stundu garas nodarbības reizi nedēļā, kopā 21 stunda. Katrā nodarbībā būs 1-2 pauzes.

Grupas izmērs – mācību process tiek organizēts grupās līdz 16 cilvēkiem, apmācības vada kvalificēts VIP treneris. Iesakām apmācības apmeklēt kopā ar savu partneri!

Mācību materiāli – katram programmas dalībniekam tiek nodrošināta mācību grāmata (142. lpp), visas nepieciešamās kancelejas preces un praktisko uzdevumu materiāli.

Apmācību forma – programma ir ne tikai teorētisku un praktisku zināšanu kopums, bet arī darbs katram ar sevi, savas pagātnes apzināšanos.

Apmācību procesā tiek izmantotas mācību grāmatas, prezentācija, praktisko darbu materiāli. Mācību laikā tiek veikti daudzi praktiski uzdevumi, klātienē trenētas mācību metodes, apgūtas prasmes.

Programma tiek īstenota, izmantojot sekojošas metodes un sadarbības formas:

 • lekcijas;
 • individuālos darbus;
 • diskusijas;
 • rotaļu aktivitātes;
 • lomu spēles;
 • problēmsituāciju analīzi;
 • ģimenes terapijas elementus.

Zīdaiņi un bērni – diemžēl nodarbības apmeklēt kopā ar zīdaiņiem un maziem bērniem nav iespējams. Saturs ir piesātināts un prasa arī praktisku iesaistīšanos dažādās aktivitātēs, kā arī emocionālu iesaisti, koncentrējoties uz sevi, savas pagātnes apzināšanos. Rūpējoties par grupas, trenera un arī mazuļu labsajūtu, šādu iespēju šobrīd nevaram piedāvāt.