Uzņēmumiem

Vecāku prasmes, līdzīgi, kā jebkuras citas prasmes ir papildināmas un apgūstamas visa mūža garumā. Bieži vien mēs uzskatām, ka ir vērts ieguldīt laiku un līdzekļus apgūstot dažādas profesionālas zināšanas un jaunas iemaņas, bet atstājam novārtā tās dzīves jomas, kuras uzskatām par pašsaprotamām. Taču gandrīz vienmēr emocionālās prasmes, ģimenes loma un savstarpējās attiecības ietekmē to, kā mēs kā darbinieki varam labāk darboties savās lomās un to, cik efektīvi strādājam un darbojamies.

Tāpēc aicinām uzņēmumus pieteikties vecāku prasmju programmai uzņēmuma darbiniekiem, attīstot un pilnveidojot tās dzīves jomas, kas vistiešāk ietekmē to, cik kvalitatīvi spējam fokusēties savam ikdienas darbam.

Uzņēmumiem piedāvājam:

2 stundu ievadlekcija vecāku prasmēs (vada trenere Inga Oliņa). Ievadlekcijā iepazīstināsim ar to, kā:

 • veicināt bērna patstāvību un neatkarību drošā ģimenes vidē;
 • abiem vecākiem vienlīdzīgi iesaistīties bērnu aprūpe un saskatīt ieguvumus, ko šāds aprūpes modelis sniedz;
 • veidot dziļu emocionālo saikni, kopīgi rotaļājoties;
 • atpazīt bērna vajadzības un atsaucīgi reaģēt uz tām;
 • cieņpilni sarunāties ar savu bērnu;
 • rūpēties un saņemt rūpes;
 • izprast un atpazīt savas individuālās traumas un mainīt rīcības modeļus saskarsmē ar bērnu

Grupas izmērs līdz 30 cilvēkiem. Grupas izmēru limitē lekcijas kvalitātes nodrošināšana, nepieciešamība pēc savstarpējās domu apmaiņas un Jautājumu & Atbilžu daļas

Ievadlekcijas mērķauditorija:

 • Topošie vecāki
 • Vecāki ar maziem bērniem
 • Vecāki ar bērniem līdz 18 gadu vecumam
 • Šķirtie vecāki ar bērniem
 • Apvienotās ģimenes

7 trīs stundu garu semināru ciklu (kopējais programmas garums – 21h), kuras laikā vecāki apgūs tādas tēmas kā:

 • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
 • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
 • Mazuļa ienākšana ģimenē, mazuļa vajadzības, tēva loma;
 • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
 • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
 • 1) saiknes veidošana;
 • 2) stiprināšana;
 • 3) uzvedības koriģēšana.
 • Sensoro procesu izprašana, sensorās vajadzības;
 • Saikni veicinoša disciplinēšana;
 • Tipiska bērna attīstība, dažādu konkrētu problēmjautājumu risināšana (miegs, ēšana, dusmu lēkmes, modernās tehnoloģijas, u.c.).

Semināru cikla mērķauditorija:

 • Topošie vecāki
 • Vecāki ar maziem bērniem
 • Vecāki ar bērniem līdz 18 gadu vecumam
 • Šķirtie vecāki ar bērniem
 • Apvienotās ģimenes

Grupas izmērs līdz 16 cilvēkiem. Grupas izmēru limitē programmas saturs un formāts. Programma nav lekciju cikls, bet gan semināru cikls, ar aktīvu dalībnieku iesaisti, diskusijām, uzdevumiem, praktiskajiem darbiem un mājas darbiem

Papildu informācijai par programmām uzņēmumiem aicinām rakstīt uz inga@plecs.lv