Uzņēmumiem

Vecāku prasmes, līdzīgi kā jebkuras citas prasmes, ir papildināmas un apgūstamas visa mūža garumā. Bieži vien mēs uzskatām, ka ir vērts ieguldīt laiku un līdzekļus, apgūstot dažādas profesionālas zināšanas un jaunas iemaņas, bet atstājam novārtā tās dzīves jomas, kuras uzskatām par pašsaprotamām. Taču gandrīz vienmēr saskarsmes prasmes, ģimenes loma un savstarpējās attiecības ietekmē to, kā mēs kā darbinieki varam labāk darboties savās lomās un to, cik efektīvi strādājam un komunicējam.

Tāpēc aicinām uzņēmumus pieteikties vecāku prasmju programmai uzņēmuma darbiniekiem, attīstot un pilnveidojot tās dzīves jomas, kas vistiešāk ietekmē to, cik kvalitatīvi spējam fokusēties savam ikdienas darbam.

Uzņēmumiem piedāvājam apgūt programmu divos dažādos formātos.

Ievadlekcija “Vecāku prasmes”

Lekcija ir 2 stundas gara, to vada Pleca programmas trenere Inga Oliņa.

Ievadlekcijā iepazīstināsim ar to, kā:

 • veicināt bērna patstāvību un neatkarību drošā ģimenes vidē;
 • abiem vecākiem vienlīdzīgi iesaistīties bērnu aprūpe un saskatīt ieguvumus, ko šāds aprūpes modelis sniedz;
 • veidot dziļu emocionālo saikni, kopīgi rotaļājoties;
 • atpazīt bērna vajadzības un atsaucīgi reaģēt uz tām;
 • cieņpilni sarunāties ar savu bērnu;
 • rūpēties un saņemt rūpes;
 • izprast un atpazīt savas individuālās traumas un mainīt rīcības modeļus saskarsmē ar bērnu.

Grupas izmērs – līdz 30 cilvēkiem. Grupas izmēru ierobežo nepieciešamība nodrošināt lekcijas kvalitāti, savstarpējo domu apmaiņu un “Jautājumu & Atbilžu” sadaļa.

Ievadlekcijas mērķauditorija:

 • Topošie vecāki
 • Vecāki ar maziem bērniem
 • Vecāki ar bērniem līdz 18 gadu vecumam
 • Šķirtie vecāki ar bērniem
 • Apvienotās ģimenes

“Vecāku izglītības programma”uzņēmumiem

Septiņu trīs stundu garu nodarbību cikls (kopējais programmas garums – 21h), kura laikā vecāki apgūs tādas tēmas, kā:

 • Drošā piesaiste bērniem un pieaugušajiem;
 • Smadzeņu darbība un saistība ar uzvedību;
 • Mazuļa ienākšana ģimenē, mazuļa vajadzības, tēva loma;
 • Pašvērtējums, savas pagātnes apzināšanās un ietekme uz audzināšanu;
 • TBRI® jeb “Uzticībā pamatotu attiecību ieviešanas®” metode:
  • saiknes veidošana;
  • stiprināšana;
  • uzvedības koriģēšana.
 • Sensoro procesu izprašana, sensorās vajadzības;
 • Saikni veicinoša disciplinēšana;
 • Tipiska bērna attīstība, dažādu konkrētu problēmjautājumu risināšana (miegs, ēšana, dusmu lēkmes, modernās tehnoloģijas, u.c.).

Semināru cikla mērķauditorija:

 • Topošie vecāki
 • Vecāki ar maziem bērniem
 • Vecāki ar bērniem līdz 18 gadu vecumam
 • Šķirtie vecāki ar bērniem
 • Apvienotās ģimenes

Grupas izmērs – līdz 16 cilvēkiem. Grupas izmēru limitē programmas saturs un formāts. Programma nav lekciju cikls, bet gan nodarbību kopums ar aktīvu dalībnieku iesaisti, diskusijām, grupu terapijas elementiem, uzdevumiem, praktiskajiem darbiem un mājas darbiem.

Papildu informācijai par programmām uzņēmumiem aicinām rakstīt uz inga@plecs.lv